پنج شنبه, 07 مرداد 1400

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

امور کلاس ها

دانلود روزشمارامتحانات (نيمسال اول 96-97)

همچنين آیین نامه و مقررات برگزاری امتحانات را جهت اطلاع در ادامه مشاهده نمایید..

قوانين جديد:

1- با توجه به دستور العمل دانشگاه نوشتن نام ونام خانوادگي دانشجو در ذيل امضا  صورت جلسه امتحاني ضروري ميباشد.

2-همراه داشتن کارت ورودبه جلسه امتحان عکس دار وکارت شناسايي معتبر در کليه امتحانات پايان ترم الزامي است.

قوانين آموزشي:

1-غيبت در جلسه امتحان تا سه درس موجب حذف آن درس يا دروس خواهد شد.

2-حداقل نمره قبولي در هر درس 10 و استثنائاً درس آشنائي با قرآن 12 مي باشد.

3-چنانچه دانشجو چند بار در يك درس مردود گردد نمره مردودي بار دوم به بعد بلا اثر مي گردد.

4-ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد در غير اينصورت مشروط محسوب خواهد شد.

قوانين كلي:

1-همراه داشتن کيف،کتاب وجزوه و...در جلسه امتحان اکيدا ممنوع مي باشد.

2-همراه داشتن هرگونه يادداشت وجزوه حتي اگر مربوط به درس نباشد تقلب محسوب مي شود.

3-حداقل 15 دقيقه قبل از امتحان در محل حضور داشته باشيد .(به محض توزيع سوالات امتحاني از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد.)

4-با توجه به شماره صندلي اعلام شده در هر امتحان در صندلي مربوط به خود مستقر شويد در غير اين صورت  غايب محسوب خواهيد شد .

5-چنانچه در هر جلسه امتحان ليست حضور وغياب را امضا ننماييد غايب محسوب وعواقب آن به عهده دانشجو مي باشد.ضمنا نوشتن نام نام خانوادگي

در ذيل امضا الزامي مي باشد .

6-پس از ورود به جلسه امتحان مجوز خروج از جلسه رانداريد.

 7-داشتن تلفن همراه در جلسات امتحاني چه خاموش وچه روشن تقلب محسوب وصورت جلسه خواهد شد.

قابل توجه دانشجويان محترم

کليه کدهاي درس مباني کامپيوتروبرنامه نويسي ودرس مباني کامپيوتروکارگاه ازتاريخ 96/10/29 به 96/10/30 تغيير يافت.

اداره آموزش آموزشکده

شرايط دانشجويان ممتازعلمي:

1-دانشجوميبايست درنيمسال اول ودوم 95 حتما انتخاب واحد داشته باشد.(ونيزنيمسال جاري-اول96)

2-دانشجو نمرات زير دوازده نبايد داشته باشد.

3-درهرنيمسال 18 واحدرسي اصلي وتخصصي داشته باشد.

4-معدل دانشجو براي رشته هاي فني ومهندسي 17به بالاوعلوم انساني 19به بالاباشد.

5-نفراول 15 درصد ونفر دوم وسوم 10درصد تخفيف شهريه راشامل ميشوند.

دانلود و مشاهده ليست اسامي دانشجويان ممتاز:

1-نقشه برداری      2-کامپیوتر