جمعه, 24 مرداد 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

امور کلاس ها

شرايط دانشجويان ممتازعلمي:

1-دانشجوميبايست درنيمسال اول ودوم 95 حتما انتخاب واحد داشته باشد.(ونيزنيمسال جاري-اول96)

2-دانشجو نمرات زير دوازده نبايد داشته باشد.

3-درهرنيمسال 18 واحدرسي اصلي وتخصصي داشته باشد.

4-معدل دانشجو براي رشته هاي فني ومهندسي 17به بالاوعلوم انساني 19به بالاباشد.

5-نفراول 15 درصد ونفر دوم وسوم 10درصد تخفيف شهريه راشامل ميشوند.

دانلود و مشاهده ليست اسامي دانشجويان ممتاز:

1-نقشه برداری      2-کامپیوتر

قابل توجه دانشجويان آموزشکده سما

دانشجويان محترم ميتوانندجهت دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات تابستان 96-95 از مورخ 14/5/96 به سايت آموزشکده سما مراجعه نمايند.

اداره آموزش-آموزشکده فني وحرفه اي سما