دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

دانشجویان گرامی می توانند لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 را به تفکیک آموزشکده های خواهران و برادران از لینک های زیر بر اساس رشته تحصیلی خود دانلود نمایند.

لیست دروس ارائه شده آموزشکده برادران:

دانلود دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول

دانلود دروس ارائه شده رشته کامپیوتر

دانلود دروس ارائه شده رشته حسابداری

دانلود دروس ارائه شده رشته معماری

دانلود دروس ارائه شده رشته تربیت بدنی

دانلود دروس ارائه شده رشته الکتروتکنیک –برق صنعتی

دانلود دروس ارائه شده رشته الکترونیک عمومی

دانلود دروس ارائه شده رشته گرافیک

دانلود دروس ارائه شده رشته مکانیک خودرو

دانلود دروس ارائه شده رشته نقشه برداری

دانلود دروس ارائه شده رشته ساختمان

دانلود دروس ارائه شده رشته تاسیسات الکتریکی

....................................................................................................................

لیست دروس ارائه شده آموزشکده خواهران:

دانلود دروس عمومی ارائه شده در نیمسال اول

دانلود دروس ارائه شده رشته کامپیوتر

دانلود دروس ارائه شده رشته حسابداری

دانلود دروس ارائه شده رشته معماری

دانلود دروس ارائه شده رشته تربیت بدنی

دانلود دروس ارائه شده رشته گرافیک