دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

برنامه زمانبندي حذف و اضافه ترم اول سال تحصیلی 93-94

چهار شنبه

1393/07/02

ورودي هاي 86 تا 90

پنج شنبه

1393/07/03

ورودي هاي 91

جمعه

1393/07/04

ورودي هاي 92

شنبه

1393/07/05

ورودي هاي 86 تا 90

یکشنبه

1393/07/06

ورودي هاي 91

دوشنبه

1393/07/07

ورودي هاي 92

سه شنبه

1393/07/08

تمام ورودي ها