چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etelaباتوجه به فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال اول 94-93 از مورخ 6/10/93 لطفا هرچه سريعتر قبل از اين تاريخ نسبت به ارزشيابي اساتيد و رفع اشکال (مالي،آموزشي،اموردانشجويي...) اقدام نماييد.