چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

قابل توجه دانشجويان متقاضي كارآموزي در نيمسال تابستان 94-93

لطفا جهت مشاهده برنامه و دانلود جدول زمانبندی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


  

1)دانشجويان كارآموزي بايستي در دوره هاي كارداني 60 واحد درسي را گذرانده باشند.

2)دانشجويان بايستي براي انجام كارآموزي حداقل 3 روز خالي در هفته داشته باشند.

3)زمان انجام كارآموزي در ترم دوم از تاريخ 20/04/94 خواهد بود.

((زمان انجام كارآموزي 30 روز مفيد كاري معادل 240 ساعت و بر اساس ضوابط محل كارآموزي است))

4)انجام كارآموزي پس ازانجام تمامي مراحل و صدور معرفي نامه نهايي آغاز   مي گردد.

5)براي صدور معرفي نامه ها، بايستي تيك مالي انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجو قبل از تمام شدن زمان صدور معرفي نامه، انجام شود. در غير اينصورت امكان صدور معرفي نامه براي دانشجو وجود نخواهد داشت.

6)كارآموزي مطابق جدول زمان بندي اعلام شده و از طريق گروه آموزشي مربوطه بصورت مكانيزه انجام خواهد پذيرفت.

« زمانهاي ذكر شده در جدول زماني انجام مراحل  كارآموزي به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود. بنابراين انتخاب درس كارآموزي بايستي در زمان انتخاب واحد (نه حذف و اضافه) صورت گيرد. ‌»

karamuzi-zamanbandi Page1png Page1