چهارشنبه, 02 مهر 1399

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

شرايط دانشجويان ممتاز علمي:

1-      دانشجو ميبايست در نيمسال اول و دوم 94 حتما انتخاب واحد داشته باشد. نيز نيمسال جاري- اول 95)

2-      دانشجو نمرات زير دوازده نبايد داشته باشد.

3-      در هر نيمسال 18 واحد درسي اصلي و تخصصي داشته باشد.

4-      معدل دانشجو براي رشته هاي فني ومهندسي 17 به بالا و علوم انساني 19 به بالا باشد.

5-      نفر اول 15 درصد و نفر دوم و سوم 10 درصد تخفيف شهريه را شامل ميشوند.

دانلود و مشاهده ليست اسامي دانشجويان ممتاز