دوشنبه, 25 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

electronic-city

عنوان سمينار و آنچه در پايان خواهيم دانست: شهر الكترونيك

چكيده:

دراين سمينار به معرفي كامل شهر الكترونيك و امكانات و مزاياي آن پرداختيم . شهروند الكترونيك را معرفي نموديم.

به بررسي جایگاه شهروند الکترونیک در ایران پرداختيم.

 تصوير يك روز كاري در زندگي سنتي را با يك روز كاري در يك شهر الكترونيك مورد مقايسه قرار داديم. آموزش مجازي را معرفي كرديم و مزايا و معايب آن را مورد توجه قرارداديم.

پيشرفته ترين شهرهاي الكترونيكي دنيا را معرفي كرده و مورد بررسي قرار داديم . سپس  به پروژه هاي ايجاد شهرهاي الكترونيك در مشهد ، كيش و تهران  نگاهي داشتيم . به بيان زيرساختها و فرهنك به عنوان دو عامل مهم براي ايجاد شهر الكترونيك پرداختيم.  سپس نگاهي به معايب شهر الكترونيك در فرهنگ و ساختار جامعه داشتيم.

نهايتا درك و ايجاد شهر الكترونيك را عاملي پايه اي جهت  ايجاد دولت الكترونيك دانستيم.

تشريح موضوع سمينار:

شهر الكترونيك ، شهری است كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس های دولتــی سازمانهــای بخــش خصوصــــی به  صورت برخط((online و به صورت شبانه روزی و در هفت روزهفتـه باكیفیــت وضریــب ایمنی بالا وبا بهره گیری ازابزارفناوری  اطلاعـات و ارتباطــات  (ICT)  و كاربردهای آن انجــام می شــود.

هدف اصلى در شهر الكترونيكى، ارائه خدمات با كيفيت و با قيمتى مناسب به همگان است. ايجاد محيط مناسب برای ارتقاء سطح زندگى، كسب و كار، فراهم نمودن محيط دسترسى برخط ( به جای نگهداشتن شهروندان در صف! ) برای دسترسى به اطلاعات و خدمات شهری، ارتقاء كميت و كيفيت خدمات آژانس های شهری، افزايش توليد ناخالص داخلى و افزايش درآمدها، يكپارچگى كليه واحدهای شهری و نيز صرفه جويى در هزينه از جمله اهداف شهرالكترونيكى است .

بنابراين مى توان مهمترين اهداف شهر الكترونيكى را به صورت زير برشمرد:

1- ارائه خدمات بهتر: ارائه خدمات به صورت راحت تر و قابل اعتماد، با صرف هزينه های كمتر و كيفيت وارزش بالاتر.

2- تأثير مثبت در قيمت و كارآيى خدمات: ارائه اطلاعات و خدمات بهتر و ارزان تر به استفاده كنندگان و عوارض دهندگان.

3- مشاركت بيشتر مردم در امور شهری: آسان تر كردن امكان مشاركت كسانى كه تمايل دارند در كارها نقش داشته باشند.

4- ارائه و به كارگيری روش های مناسب برای اداره جامعه: حمايت از جامعه علمى از طريق ايجاد نوآوری و بازآفرينى در بخش شهری.

واقعيت اين است كه پيش از اجراي طرح هاي بلند پروازانه اي چـون دولــت الكترونيك در ايران، بايد ابتدا به پروژه هاي كوچك تري مانند شهر الكترونيك بپردازيم؛ در صورتي كه موفق شديم خدمات متداول در حوزه مديريت شهري را از طريق سيستم هاي الكترونيك به مردم ارائه دهيم، مي توانيــم اين حــوزه خدمات را گسترش دهيم و در سطـح ملي نيز خدمــات الكترونيــك را به مردم ارائه كنيم.