Portal Info
Travel

مراسم پرفیض دعای عرفه با حضور قاری ممتاز کشوری جناب آقای جواد سلیمانی و مداح گرامی جناب آقای سعید شاکر هدایت در روز شنبه مورخ 12/07/93 راس ساعت 13 در محل نمازخانه آموزشکده برگزار می گردد. از علاقه مندان دعوت می گردد در تاریخ ذکر شده حضور بهم رسانند.

مدیریت فرهنگی آموزشکده

Rock music
Magical travel