یکشنبه, 22 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

طرح قدس كاركنان سما در سال95-94

( كاركنان اعم از اعضا هيئت علمي و غير هيئت علمي تمام وقت و اساتيد حق التدريس آموزشكده ها كه حداقل داراي 2 سال سابقه خدمت در سما باشند)

محتواي طرح قدس " قرآن در سما" سال 95-94

1-                 قرائت به روش ترتيل-  كل قرآن كريم

2-                 قرائت به روش تحقيق- كل قرآن كريم

3-                 حفظو ترجمه- جزو هفتم قرآن كريم با ترجمه استاد بهرام پور

4-                 تفسير- جزو هفتم  برگزيده تفسير نمونه تاليف آيه الله مكارم شيرازي

نكات قابل توجه:

-                     كاركنان ميتوانند همزمان در دو رشته شركت  نمايند. (تفسير و قرائت به روش ترتيل – تفسير و قرائت به روش تحقيق- تفسير و حفظ و ترجمه)

-                     كاركناني كه در دو رشته شركت و موفق به قبولي شوند از دو جايزه نقدي بر خوردار ميشوند.

-                     جهت دريافت گواهي نامه ضمن خدمت ، كسب حد نصاب 80 از 100 الزامي ميباشد.

-                     جزوه تفسير كاركنان

جوايز:

رتبه

آموزشكده

واحد

پهنه

كشور

اول

1/500/000

2/000/000

2/500/000

5/000/000

دوم

1/200/000

1/200/000

1/700/000

4/000/000

سوم

1/000/000

1/500/000

2/000/000

3/000/000

-                     زمان مسابقه كتبي ( تفسير) بصورت  سراسري در روز چهارشنبه 30/10/94 ساعت 10 صبح به صورت هماهنگ برگزار ميشود.

-                     زمان مسابقات شفاهي هفته اول ديماه

-                     جهت ثبت نام و شركت  در اسرع وقت به امور فرهنگي آموزشكده مراجعه نماييد.