چهارشنبه, 18 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

قابل توجه كليه دانشجويان محترم آموزشكده سما مشهد

به اطلاع ميرساند دانشگاه آزاد اسلامي به منظور تقدير و ارج نهادن به مقام شامخ دانشجو اقدام به انتخاب دانشجوي نمونه در سطح آموزشكده هاي سما، استان ومرحله كشوري در هر سال تحصيلي  نموده است لذا از كليه دانشجوياني كه داراي شرايط ذيل مي باشند دعوت ميگردد پس از مراجعه به فايل پيوست ( وتكميل فرمهاي لازم در قسمتهاي آموزشي و پژوهشي، فرهنگي واجتماعي وشئون دانشجويي حداكثر تا پايان فروردين ماه سال جاري با همراه داشتن فرمها و مستندات لازم  به مديريت  امور دانشجويي آموزشكده مراجعه نمايند بديهي است مهلت مذكور تمديد نخواهد گرديد. (از هر گروه  آموزشي يك دانشجوي نمونه برگزيده و به مرحله استاني معرفي خواهد گرديد)

دانلود آئين نامه انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد اسلامي

شرايط انتخاب دانشجوي نمونه

1 – داشتن معدل كل حداقل 17 به بالا (قابل ذكر است جهت مرحله استاني و كشوري كسب حداقل معدل كل 18 به بالا ضروري ميباشد)

2 - دانشجو ميبايست حداقل  نيمي از كل واحدهاي مصوب سر فصل دوره كارداني خود را سپري كرده باشد.

3 – نداشتن سابقه كميته انضباطي

4 – كبسب حداقل 50 درصد امتيازات در هرسه بخش علمي و پژوهشي فرهنگي و ورزشي ،  شئونات دانشجويي  ( مراجعه به فايل بخشنامه ضميمه اطلاعيه )

5 – ارائه كليه مستندات تاييد شده در بخشهاي فرهنگي و ورزشي و پژوهشي به مديريت امور دانشجويي آموزشكده

جوايز دانشجوي نمونه

الف – مرحله آموزشكده

لوح تقدير  و  0.35 درصد تخفيف شهريه در نيمسالهاي باقي مانده و يك قطعه سكه ربع بهار آزادي

ب – مرحله استاني

لوح تقدير  و 50 درصد تخفيف شهريه در نيمسالهاي باقي مانده و يك قطعه سكه نيم بهار آزادي

ج – مرحله كشوري

لوح تقدير و معافيت از  شهريه در نيمسالهاي باقي مانده و يك قطعه سكه تمام  بهار آزادي

(بخشنامه و فرمهاي لازم به پيوست ميباشد)

(در صورت هرگونه ابهام و سوال به مديريت امور دانشجويي آموزشكده مراجعه نمائيد)