پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

وامهاي صندوق رفاه آموزشكده سما :

1-      وام شهريه كوتاه مدت با سقف تسهيلات : 000/000/5 ريال

2-      وام شهريه ميان مدت با  سقف تسهيلات : 000/000/5 ريال

3-      وام شهريه بلند مدت  با سقف تسهيلات : 000/000/5 ريال

4-      وام ازدواج با  سقف تسهيلات : 000/000/15ريال

وام وزارت علوم

1-      وام شهريه بلند مدت سقف تسهيلات : 000/000/5 ريال

جهت اطلاعات بيشتر به مسئول صندوق رفاه آقاي حسين نجفي مراجعه فرمائيد .