چهارشنبه, 26 دی 1397


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

جهت كمك به دانشجويان به صورت تخفيف شهريه طبق آيين نامه كاردانشجويي در قسمت هاي مجاز در ابتداي هرترم تحصيلي اعلام نياز شده و پس از مراجعه به امور دانشجويي و  طي مراحل اداري اقدام مي گردد .

جهت ثبت درخواست كار دانشجويي پس از ابلاغ اطلاعيه كلي جذب كار دانشجويي توسط اموردانشجويي آموزشكده سما با استفاده از كد رمز شخصي دانشجو وارد سايت آموزشكده گرديده و در قسمت امكانات – كار دانشجويي درخواست خويش را ثبت نمايند .