جمعه, 31 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

جهت مسافرتهاي علمي ، زيارتي ، ورزشي و... به همراه مدارك لازم به امور دانشجويي  سركار خانم فدايي مراجعه فرمائيد .

1 – مسافرتهاي زيارتي : حداكثر بازه زماني يك ماه بوده و جهت اين امر وجود نامه ثبت نام كاروان هاي زيارتي وجهت حج عمره و تمتع وجود  نامه و فيش سازمان حج وزيارت ضروري ميباشد . ودانشجو پس از دريافت نامه خروج ازكشور به مراكز پليس + 10 مراجعه ميگردد .

2 – مسافرتهاي سياحتي : بازه زماني اين سفر 20 روزه ميباشد  و دانشجو پس از دريافت نامه خروج ازكشور به مراكز پليس + 10 مراجعه ميگردد .

3-سفرهاي ورزشي : جهت صدور اين مجوز نامه امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي  وهم چنين معاونت ورزشي  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي ضروري بوده و پس دانشجو پس از دريافت اين مجوز ميبايست به سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايد.

جهت اطلاع بيشتر به بخشنامه ضميمه مراجعه گردد.