پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

با هدف ايجاد ارتباط بين دانشجويان وفارغ التحصيلان  با مشاغل بيرون ازمحيط دانشگاه وهمچنين استفاده از امكانات رفاهي تفريحي ورزشي  و.... اين كانون با ساختاري NGO  دردرون  دانشگاه ايجاد شده است كه جهت دانشجويان داراي امكانات ذيل ميباشد :

1 – تكميل فرم كميته اشتغال توسط دانشجو و قرار گرفتن در بانك اطلاعاتي كانون و فراخوان دانشجو به ترتيب اولويت جهت استخدامهاي بازار كار

2 – تخفيفات بليط استخرها ،سينما و مراكز تفريحي  طرف قرارداد كانون فارغ التحصيلان

3 – درنظر گرفتن امكانات جهت اسكان دانشجويان درمشهد وساير نقاط كشور

4 – صدور فراغت كارت توسط كانون كه با استفاده از اين كارت ميتوانند از مراكز تفريحي و رستورانها ي طرف قرارداد با كانون بهره مند گردند .

1-      عضويت دانشجويان ناشنوا در سايت جمعيت دستان گويا و بهره برداري لازم از خدمات اين جمعيت

دانشجويان ميتوانند جهت بهره برداري وكسب اطلاعات بيشتر به اموردانشجويي (خانم طاهره بهاري ) ويا به سايت كانون فرغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس (http://kanoon.mshdiau.ac.ir/ ) مراجعه نمايند . 

 

دانلود بخشنامه عضویت در کانون فارغ التحصیلان