چهارشنبه, 05 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

جهت آشنايي دانشجويان با جمعيت هلال احمر وفعاليتهاي اين جمعيت وخدمات آن ،  اين كانون در واحد هاي دانشگاهي شكل گرفته و برنامه ها و خدمات خويش را  ارائه مينمايند كه اين كانون در دانشگاه آزاد اسلامي مشهدنيز مستقر وارائه خدمات مينمايد وآموزشكده سما مشهد نيز در جريان  ايجاد كانون مستقل هلال احمر واخذ مجوزات لازم ميباشد .

جهت اطلاع بيشتر به بخشنامه ضميمه مراجعه گردد.