دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

takhfif-shahriye

*تخفيف شهريه شامل دانشجوياني است که حائز شرايط ذيل باشند: (لیست دانشجویان در ادامه مطلب)

الف- دانشجو ميبايست در ترم اول و دوم (93-92) حداقل 15 واحد انتخاب واحد داشته باشد.(بدون احتساب دروس پيش نياز و جبراني)

ب- در هيچ درسي نمره کمتر از 12 نداشته باشند.

 

ج- ميانگين نمرات در رشته هاي فني و مهندسي 16 و علوم انساني 18 ميباشد.

*دانشجوياني که فارغ التحصيل بوده و در ترم جاري انتخاب واحد نداشته اند شامل تخفيف نميشوند.

*نفر اول هر ورودي  %10  و دوم و سوم %5 شامل تخفيف ميشوند.

 

1- لیست دانشجویان ممتاز رشته الکترونیک عمومی

2- لیست دانشجویان ممتاز رشته ساختمان

3- لیست دانشجویان ممتاز رشته نقشه برداری

4- لیست دانشجویان ممتاز رشته تربیت بدنی

5- لیست دانشجویان ممتاز رشته کامپیوتر

6- لیست دانشجویان ممتاز رشته معماری

7- لیست دانشجویان ممتاز رشته حسابداری

8- لیست دانشجویان ممتاز رشته مکانیک

9- لیست دانشجویان ممتاز رشته گرافیک