چهارشنبه, 25 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

etelaدانشجويان محترمي كه متقاضي انجام كار دانشجويي در ايام ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 94/1393 آموزشكده سما ميباشند ميبايست تا تاريخ 30/10/1393 تقاضاي خويش را از طريق ورود به سيستم مكانيزه دانشجويي سما با رمز دانشجويي خويش  - قسمت امكانات – تقاضاي كار دانشجويي   - كار دانشجويي ايام ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ، ثبت نمايند .

 

 

شرايط كار دانشجويي :

1 –  نداشتن سابقه كميته انضباطي

2 –   عدم مشروطي در ترم هاي قبل

3 –   يك نيمسال از تحصيل دانشجو سپري شده باشد.

با تشكر – امور دانشجويي آموزشكده