چهارشنبه, 14 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

daneshju-iconنقل و انتقال دانشجويان جهت نيمسال اول سال 95-94 صرفا از طريق سامانه انجام خواهد شد و زمان ثبت درخواست توسط دانشجو از تاريخ  01/03/94 الي  15/03/94  از طريق پرتال معاونت دانشجويي به آدرس  www.stu.iau.ir  انجام پذير است. ضمنا هيچگونه درخواستي خارج از سامانه قابل بررسي نخواهد بود.