دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

قابل توجه دانشجويان ورودي بهمن 92 و وروديهاي 93 و 94 :

آندسته از دانشجويان مذكور كه هنوز كارت دانشجويي خويش را دريافت نكرده اند ميبايست فقط طبق جدول زمان بندي ذيل و در روزهاي مجاز به امور دانشجويي – خانم محلي مراجعه فرمايند :

ايام هفته

شنبه

يكشنبه

چهارشنبه