چهارشنبه, 14 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

دانشجويان محترمي  كه متقاضي  انجام كار دانشجويي در ايام ثبت نام  نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 آموزشكده فني وحرفه اي سما ميباشند  لازم است در صورت داشتن شرايط ذيل از تاريخ 95/09/15 الي 95/10/15 با مراجعه به سايت آموزشكده سما ووارد كردن كد كاربري ورمز عبور خويش  در قسمت تقاضاي كاردانشجويي  جهت نيمسال دوم سال تحصيلي جاري و در قسمت ثبت نام سما درخواست خويش را ثبت و سپس جهت ادامه مراحل به امور دانشجويي آموزشكده سما مراجعه نمايند .

شرايط كار دانشجويي

1-      داشتن معدل كل 13 به بالا

2-      نداشتن سابقه كميته انضباطي

3-       يك ترم از تحصيل دانشجو سپري شده باشد

امور دانشجويي آموزشكده فني وحرفه اي سما