دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

(( نكاتي در خصوص تخلفات انضباطي دانشجويان آموزشكده سما ))

دانشجوي گرامي

 با توجه به بروز مشكلات و تخلفات متعدد در هنگام برگزاري امتحانات پايان ترم ، در ذيل نكاتي چند از تخلفات شايع انضباطي دانشجويان عنوان گرديده است كه لازم است توسط شما دانشجوي  محترم مد نظر قرارگرفته و با رعايت اين نكات آموزشكده را در جهت نيل به اهداف خويش ياري نمائيد:

1 -  در طول ترم تحصيلي  شركت و حضور خود دانشجو در كلاس درس و نهايتا امتحان پايان ترم الزامي ميباشد و در صورت فرستادن شخص ديگري به جاي خود در كلاس وامتحان يا شركت به جاي ديگري   ، عواقبي نظير ثبت نمره  25/0 و محروميت از تحصيل را براي دانشجو بدنبال خواهد داشت .

2 در صورت بروز موارد انضباطي نظير ايجاد بينظمي در كلاس درس ،‌ درگيري با ساير دانشجويان ، توهين يا تهديد و بي احترامي به استاد درس ، استعمال دخانيات در محيط دانشگاه ، پيشنهاد پرداخت رشوه ، تقلب در موارد تحقيق و پژوهشي كلاس  ، اشاعه محصولات  مبتذل فرهنگي در كلاس يا محيط دانشگاه  ، داشتن پوشش غير متعارف  وبد حجاب بودن دانشجويان مخصوصا خواهران ، استفاده از علائم ونشانه هاي  مكاتب نوظهور نظير شيطان پرستي  و ... توسط دانشجو با وي برخورد انضباطي صورت گرفته و درمواردي با محكوميت محروميت از تحصيل يا اخراج از دانشگاه مواجه خواهند شد . لذا رعايت شئونات دانشجويي توسط دانشجو الزامي ميباشد .

3- در زمان برگزاري امتحان ميان ترم ،  تمام قوانين انضباطي همانند امتحانات پايان ترم بوده و در صورت  وجود هرگونه موارد نظير آوردن جزوه ، نت تقلب ، استفاده از موبايل و هندسفري ، آوردن ماشين حساب  و تقلب شفاهي (نظير ديدن برگه امتحاني نفر ديگر يا رساندن تقلب و...) و جايگزيني  ضمن ثبت نمره 25/0  با دانشجوي متخلف برخورد خواهد گرديد  .

4 -  همراه داشتن هرگونه جزوه ، كتاب ، ماشين حساب ، تلفن همراه و هندسفري  در جلسه امتحاني ممنوع وبا متخلفين يرخورد خواهد شد .

5  -  آوردن ماشين حساب در جلسه امتحان با مجوز استاد درس مجاز بوده ولي هر فرد بايد ماشين حساب جداگانه داشته  وجابجايي ماشين حساب در سر جلسه ممنوع ميباشد .

6 -  در امتحانات جزوه باز (با نظر استاد درس ) فقط استفاده از موارد تاييد  شده توسط استاد درس و به صورت  فيزيكي (نظير همراه داشتن خود  جزوه يا كتاب يا جداول و فرمولها ) مجاز است ودانلود جزوه در تلفن همراه و آوردن تلفن به سر جلسه امتحان كاملا ممنوع بوده واجازه استفاده از تلفن همراه به دانشجو داده نخواهد شد .

7 -  همراه داشتن تلفن همراه وهندسفري در جلسه امتحان ممنوع بوده وطبق آيين نامه جديد انضباطي دانشجويان ،  استفاده از تلفن همراه تفلب و ثبت نمره 0.25 در كارنامه دانشجو را  بهمراه خواهد داشت .

در كليه موارد مذكور جهت دانشجوي متخلف پرونده انضباطي تشكيل داده خواهد شد و بنا به شرايط تخلف احكام انضباطي لازم صادر وبا دانشجو در چارچوب مقررات برخورد خواهد شد . كه با توجه به استعلامات گزينشي  و استخدامي  هسته هاي گزينش ادرات و ساير سازمانها  كه پس از فارغ التحصيلي دانشجو جهت استخدام واشتغال صورت مي گيرد ،  وجود پرونده انضباطي دانشجو باعث بروز مشكلات متعدد بعدي و حتي دربعضي موارد به عدم استخدام دانشجو منجرخواهد شد .

ومن ا...التوفيق

دبيرخانه كميته انضباطي آموزشكده سما مشهد