دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي تصديگري كافي‌نت آموزشكده درايام ثبت‌نام  دانشجويان ورودي جديد ميرساند جهت تكميل فرم مزايده  تقاضاي كافي‌نت حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 10/05/1396  با مراجعه به قسمت اموردانشجويي نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند، بديهي است زمان مذكور تمديد نخواهد گرديد.

با تشكر–  اموردانشجويي آموزشكده فني وحرفه اي سما