سه شنبه, 24 تیر 1399

ertebat riasat habibi

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

(( دستور العمل دريافت سنوات ادامه تحصيل دانشجويان برادري كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند ))

با توجه به بخشنامه شماره 96/5/1923مورخ  30/07/1396معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي خراسان رضوي ، شرايط و نحوه جديد دريافت  سنوات تحصيلي به شرح ذيل ابلاغ گرديده است لذا به دانشجويان موضوع نامه توصيه ميگردد موارد اين بخشنامه را به دقت مطالعه  نموده  تابا مشكلاتبعدي مواجه نگردند :

1-     تعداد سنوات مجاز دانشجودر مقطع كارداني پيوسته 5 ترم مياشد .

2-    پس از سپري شدن 5ترم ودرصورت عدم فارغ التحصيلي دانشجو  ، جلوي انتخابواحد دانشجو گرفته شده ودانشجو ميبايست درخواست كميسيون موارد خاص سنوات را به قسمت آموزش داده وپس از دريافت مجوز كميسيون به قسمت اموردانشجويي مراجعه كرده و با اخذ نامه به پليس +10 جهت اخذ مجوز سنوات  تحصيلي اقدام كند .

تذكر مهم 1:  با توجه به تذكر 3 بخشنامه مذكور  ، مهلت زماني انجام فرايند ( درخواست كميسيون موارد خاص ، دريافت پاسخ كميسيون  و اخذ مجوز نظام وظيفه )به سه ماه (3  ماه ) تقليل پيدا كردهاست و پس از سپري شدن اين مدت ديگر امكان طرح در كميسيون و اخذ مجوز سنوات وجود نخواهد داشت .

تذكر مهم2: به دانشجويان مشمول كه 5ترم گذرانده(ترمهاي  تابستاني جزو سقف 5ترم محاسبه نميشود )وهنوز فارغ التحصيل نشده‌اند درصورت داشتن شرايط ذيل  حداكثر 3ترم 2 ترم مجوزسنوات عادي و 1ترم مجوز سنوات در  فرجه معرفي  ) ازطريق پليس +10 به شرح ذيل اعطا خواهد شد:

الف _ دانشجويانيكه پس از سپري شدن سنوات عادي (5ترم ) هنوز فارغ التحصيل نشدهاند  و تعداد واحد كل گذرانده شده آنها 50 واحد وبيشتر ميباشدبا درخواست كميسيون موارد خاص و اخذ مجوز ، 2 نيمسال  سنوات  تحصيلي( مجوز يكساله )دريافت خواهند كرد .

ب - دانشجوياني كه پس از سپري شدن سنوات عادي ( 5 ترم ) هنوز فارغ التحصيل نشدهاند  و تعداد واحد كل گذرانده شده آنها بين 40 الي 50 واحد  ميباشدبا درخواست كميسيون موارد خاص و اخذ مجوز 1 نيمسال  سنوات  تحصيليدريافت خواهند كرد .و  اخذ مجوز سنوات بعدي  مشروط به گذراندن حداقل 15 واحد درسنوات ترمي اوليه اخذشده  ميباشد .( اخذ مجوز سنوات درمورد اين دانشجويان به صورت مرحله اي و ترم به ترم  وبه شرط گذراندن  حداقل 15 واحد در نيمسال ارفاقي اوليه خواهد بود )درغير اينصورت دانشجواخراجي بوده وبايد به خدمت سربازي اعزام گردد.

ج -  درصورتي كه دانشجويي با اخذ 2 ترم سنوات طبق بندهاي الف و ب ،  هنوز واحد با قي مانده داشته باشد  فقط در صورتي كه تعداد واحد باقي مانده دانشجو 10 واحد وكمتر باشد ميتواند جهت اخذ سنوات سوم در فرجه معرفي اقدام و  ادامه تحصيل دهد ضمن اينكه اين دانشجو حق ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته و يا دريافت كارت معافيت دائم را از دست خواهد داد.

تعداد واحد گذرانده شده دانشجو در كل 5 ترم تعداد سنوات ارفاقي
بين 40 الي 50 واحد يك نيمسال دريافت نيمسال بعدي مشروط به گذراندن 15 واحد در ترم ارفاقي اول
50 واحد وبيشتر

يكسال

( 2 نيمسال تحصيلي )

-
دانشجوئيكه ازدوترم سنوات استفاده كرده و حداكثر 10 واحد باقي مانده دارد يك نيمسال در فرجه معرفي عدم امكان ثبت نام در مقطع كارشناسي ناپيوسته  و دريافت كارت معافيت دائم