دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

كليه دانشجويان متقاضي تصديگري كافي نت آموزشكده در ايام ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 97/1396 لازم است حداكثر تا تاريخ 25/10/1396  با مراجعه به قسمت امور دانشجويي آموزشكده نسبت به تكميل فرم مزايده  وانجام مراحل اداري لازم  اقدام نمايند . 

شرايط :

1-      داشتن سيستم كامل كامپيوتر و اسكنر به تعداد مورد نياز

2-      دانشجو داراي  سابقه كميته انضباطي نباشد .

اموردانشجويي آموزشكده سما