دوشنبه, 07 بهمن 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

با توجه به تمديد مهلت سايت نقل وانتقالات  تا تاريخ 20/10/1396 كليه دانشجويان آموزشكده كه متقاضي نقل وانتقال وميهماني به ساير واحدها و آموزشكده هاي سماكشور جهت نيمسال دوم سال تحصيلي 97/1396 ميباشند ، ميتوانند با مراجعه به سايت نقل وانقالات به آدرس :www.monada.iau.irضمن مطالعه دستورالعمل و بخشنامه نقل و انتقالات   نسبت به ثبت در خواست خويش اقدام نمايند بديهي است كه مهلت  مذكور تمديد نخواهد گرديد .

امور دانشجويي آموزشكده سما