پنج شنبه, 28 شهریور 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

((قابل توجه دانشجويان محترم آموزشكده فني وحرفه اي سما مشهد))

جهت دريافت برچسب تمديد اعتبار كارت دانشجويي براي سال تحصيلي 98/1397 به قسمت اموردانشجويي آموزشكده - سركارخانم طيبي مراجعه فرمائيد .

اموردانشجويي آموزشكده سما