پنج شنبه, 31 مرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به گزارش روابط عمومي آموزشكده سما به مناسبت گراميداشت هفته معلم يك دوره مسابقات داخلي پرتاب دارت و تنيس روي ميز بين كاركنان و اعضاي هيأت علمي در محل آموزشكده سما برگزار گرديد. اين مسابقات در تاريخهاي 6 و 7 ارديبهشت ماه سال جاري بين 30 نفر از کارکنان سما برگزار گرديد که پس از انجام رقابتهاي فشرده بين همکاران در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل اعلام گرديد.

 پرتاب دارت

مقام اول: آقاي وحدت بقرآبادي – عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني سما

مقام دوم: حسين كريمي – واحد ثبت نام

مقام سوم: حسين حسيني قصابه – انتظامات

تنيس روي ميز

مقام اول: آقاي وحدت بقرآبادي – عضو هيأت علمي گروه تربيت بدني سما

مقام دوم:مهدي اخوان – امور كلاسها.

مقام سوم:سيد محمدرضا رضوي – مدير امور مالي آموزشكده

dart1dart3

dart2

tenis2tenis3tenis1