دوشنبه, 27 اسفند 1397


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

با همكاري مديريت پژوهشي و مديريت فرهنگي و بسيج دانشجويي بازديد علمي-  فرهنگي دانشجويان آموزشكده سما از كارخانه كاشي آستان قدس انجام شد.

SAM 1363SAM 1367

 

SAM 1370SAM 1379

SAM 1381SAM 1386

SAM 1391SAM 1393