پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

دفتر فرهنگ و دفتر مشاوره آموزشكده در تعامل مشترك با معاونت اجتماعي نيروي انتظامي خراسان برگزار كرد.

در تعامل مشترك دفتر فرهنگ و دفتر مشاوره آموزشكده با معاونت اجتماعي نيروي انتظامي تعدادي از كاركنان و اساتيد آموزشكده سما در سلسله نشستهاي آموزش خانواده با عنوان " ناگفته هاي من – ناشنيده هاي تو " كه با حضور دكتر وثوق در محل سالن روزنامه قدس برگزار شد شركت نمودند. پرسش و پاسخ از برنامه هاي اين نشست بود. شايان ذكر است اين جلسات بصورت هفتگي ادامه دارد كه كليه كاركنان خانم و نيز همسران كاركنان آقا در آموزشكده مي توانند با نام نويسي در دفتر مشاوره و يا دفتر فرهنگ و با هماهنگي مدير مربوطه ازاين برنامه ها بصورت رايگان بهره برداري نمايند.

 

DSC 8764

 

DSC 8805

DSC 8828

DSC 8806

DSC 8773