پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

ششمين جشنواره فرهنگي ورزشي سما در 12 رشته ورزشي در بخش خواهران بين دانشجويان آموزشكده فني سما در سال تحصيلي 94-93 برگزار گرديد اين مسابقات که با هدف شناسايي دانشجويان برتر ورزشي، پرکردن اوقات فراغت دانشجويان و نيز ايجاد رقابت سالم در بين دانشجويان برگزار گرديد. از آبان ماه 93 لغايت خرداد 94 بطول انجاميد. گزارش کامل مسابقات بهمراه ليست نفرات اول تا سوم هر رشته به شرح ذيل مي‌باشد.

 

 

مسابقات شنا:

اين دوره از مسابقات در تاريخ 26/01/94 با حضور 20 ورزشكار در محل استخرسازمان آب برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

آرامدخت محمدحسني

تربيت بدني

اول- 50مترکرال پشت

39101678

2

زينب شباني

تربيت بدني

دوم- 50مترکرال پشت

39300479

3

فاطمه صادقي

تربيت بدني

سوم- 50مترکرال پشت

39300549

4

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول- 50مترکرال سينه

39101678

5

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم- 50مترکرال سينه

39101681

6

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

سوم- 50مترکرال سينه

39301091

7

زهرا جلاير

تربيت بدني

اول- 50مترقورباغه

39101681

8

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

دوم- 50مترقورباغه

 

9

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

سوم- 50مترقورباغه

 

10

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50 مترپروانه

39101678

11

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50 مترپروانه

39101681

12

سارا برادران

تربيت بدني

سوم-50 متر پروانه

39101505

13

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-25متر سينه

39300193

14

سارا برادران

تربيت بدني

دوم-25متر سينه

39101505

15

زينب شباني

تربيت بدني

سوم-25متر سينه

39300479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات بسکتبال:

اين دوره از مسابقات در تاريخ 27/02/94 با حضور 6 تيم در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي به صورت دورهاي برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 تيم لبرون ( مقام اول) – تيم اشراف( مقام دوم) – تيم آسمان( مقام سوم )

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

شراره ملك

 تربيت بدني

اول-بسكتبال

39300548

2

دلارام خوشدل

 تربيت بدني

اول-بسكتبال

39300835

3

مينو رنجبر

 تربيت بدني

اول-بسكتبال

39101682

4

فاطمه كيان تاش

 تربيت بدني

اول-بسكتبال

39300518

1

الهه اشرفي

 تربيت بدني

دوم- بسكتبال

39300394

2

مليحه اخلاقي

 تربيت بدني

دوم- بسكتبال

39300270

3

مهسا مقدسي

 تربيت بدني

دوم- بسكتبال

39200728

4

سارينا مير شاهي

 تربيت بدني

دوم- بسكتبال

39300495

1

كيميا دولابي

 تربيت بدني

سوم- بسكتبال

39301120

2

ياسمن عليدوست

 تربيت بدني

سوم- بسكتبال

39201202

3

الهه سيفي

 تربيت بدني

سوم- بسكتبال

39300545

4

ليلا پيشاور

 تربيت بدني

سوم- بسكتبال

39200951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقه آمادگي جسماني :

اين دوره از مسابقات به مناسبت بزرگداشت هفته معلم در تاريخ .02/02/1394 با حضور 55 ورزشكار در محل سالن ورزشي سازمان آب برگزارگرديدکه در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

الهه سيفي

تربيت بدني

اول

39300545

2

ساناز مير جاني

تربيت بدني

دوم

39300837

3

مهرناز موسوي

تربيت بدني

سوم

39300243

  

      

 

 

 

 

 

مسابقه پرتاب پنالتي بسکتبال :

اين دوره از مسابقات در تاريخ 30/01/94 با حضور 60 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي و برگزارگرديدکه در پايان نتايج ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

شراره ملك

تربيت بدني

مقام اول

39300548

2

دلارام خوشدل

تربيت بدني

مقام دوم

39300835

3

عسل كيان تاش

تربيت بدني

مقام سوم

39300518

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات طناب کشي :  

اين دوره از مسابقات به مناسبت بزرگداشت هفته معلم در تاريخ 16/02/94 با حضور 50 ورزشكاردر قالب 8 تيم در محل سالن ورزشي جهاد دانشگاهي برگزارگرديدکه در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد.

تيم تربيت بدني ( مقام اول) – تيم پديده( مقام دوم) – تيم قهرمان( مقام سوم )

                        

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

منا حسين پور

 تربيت بدني

اول-طناب كشي

39301217

2

ناديا يعقوبي

 تربيت بدني

اول-طناب كشي

39301091

3

فاطمه كوهكن

 تربيت بدني

اول-طناب كشي

39301145

4

فهيمه مژگانلو

 تربيت بدني

اول-طناب كشي

39301127

5

مهسا كربلايي

تربيت بدني

اول-طناب كشي

39301454

1

كيميا دولابي

 تربيت بدني

دوم- طناب كشي

39301120

2

زهرا فيروزي

 تربيت بدني

دوم- طناب كشي

39301068

3

زهرا قرباني

 تربيت بدني

دوم- طناب كشي

39301450

4

سوده صفا زاده

 تربيت بدني

دوم- طناب كشي

39301305

5

زينب واعظي

 تربيت بدني

دوم- طناب كشي

39201194

1

فاطمه صبوحي

 تربيت بدني

سوم- طناب كشي

39301070

2

مريم رشيدي

كامپيوتر

سوم- طناب كشي

39200695

3

ندا رضايي

 تربيت بدني

سوم- طناب كشي

39201347

4

فريبا بياتي

 تربيت بدني

سوم- طناب كشي

39201113

5

رومينا ررياحي

 تربيت بدني

سوم- طناب كشي

39301126

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات بدمينتون

اين دوره از مسابقات به مناسبت هفته معلم در تاريخ 3/03/94 با حضور 14 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي به صورت دوبل برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

طيبه نور محمدزاده

تربيت بدني

اول- بدمينتون

39200063

2

مينو رنجبر

تربيت بدني

اول- بدمينتون

39101682

3

اغظم شادمان

تربيت بدني

دوم- بدمينتون

39200121

4

كيميا دولابي

تربيت بدني

دوم- بدمينتون

39301120

5

ليا مهر پويا

تربيت بدني

سوم- بدمينتون

39200003

6

سميه رشيد

تربيت بدني

سوم- بدمينتون

39100148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات تيرو کمان :

اين دوره از مسابقات در تاريخ 28/02/94 با حضور 15 ورزشكار در محل سالن ورزشي جوانمرد قصاب برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

شماره شناسايي

1

راحله موسوي

 تربيت بدني

اول

39101447

1

محبوبه مير احمدي

 تربيت بدني

دوم

39200169

1

نسرين افضلي

 تربيت بدني

سوم

39200832

   

 

   

 

 

 

 

مسابقات تنيس روي ميز:

اين دوره از مسابقات در تاريخ 02/02/94 با حضور 18 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي به صورت تک حذفي برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

 

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

شماره شناسايي

مقدسي

تربيت بدني

مقام اول

39200728

طيبه نور محمدزاده

تربيت بدني

مقام دوم

39200063

مهلا خاني

تربيت بدني

مقام سوم

39200543

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات کارکنان اعضاي هيات علمي:

در سه رشته بسکتبال وآمادگي جسماني و پرتاب دارت در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزار گرديد که در پايان نتايج ذيل کسب گرديد.

 

R

نام ونام خانوادگي

محل خدمت

  عنوان کسب شده

1

ليلا عيسي زاده

آموزشكده سما

مقام اول

2

زهرا حكم ابادي

آموزشكده سما

مقام دوم

3

سميه جنتي

آموزشكده سما

مقام سوم

 

 

 

 

 

 

 

مسابقه پرتاب دارت كاركنان خواهر:

R

نام ونام خانوادگي

محل خدمت

  عنوان کسب شده

1

راضيه مرادي

كارمند آموزشكده سما

مقام اول

2

سمانه جهاني

كارمند آموزشكده سما

مقام دوم

3

ليلا عيسي زاده

هيات علمي آموزشکده

مقام سوم

 

 

 

 

 

 

*نفرات برتر مسابقه بسکتبال كاركنان خواهر :

تيم گلهاي داودي( مقام اول) – تيم نسترن( مقام دوم) – تيم فيروزه( مقام سوم )

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

  عنوان کسب شده

1

راضيه مرادي

آموزشكده سما

اول-بسكتبال

2

زهرا حكم آبادي

آموزشكده سما

اول-بسكتبال

3

ليلا عيسي زاده

آموزشكده سما

اول-بسكتبال

1

فاطمه فدايي

آموزشكده سما

دوم- بسكتبال

2

سميه جنتي

آموزشكده سما

دوم- بسكتبال

3

چنگيز

آموزشكده سما

دوم- بسكتبال

1

فاطمه هجري

آموزشكده سما

سوم- بسكتبال

2

فهيمه رزمي

 حق التدريس

سوم- بسكتبال

3

مهناز صنعت نگار

آموزشكده سما

سوم- بسكتبال