جمعه, 09 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

تيم رباتيك گروه برق آموزشكده فني و حرفه اي سما مشهد در سومين دوره مسابقات كشوري رباتيك خيام حضوري موفق  داشت. در اين دوره از مسابقات كه از 12 لغايت 14 شهريورماه در دانشگاه آزاد واحد نيشابور برگزار شد، بيش از 650 نفر در 7 ليگ به رقابت پرداختند. تيم ردياب خورشيد سما مشهد نيز كه اعضاي آن را دانشجويان آموزشكده: آقايان سيد مصطفي حسيني مقدم، علي اكبر زارع، مصطفي خاموشي، اديب اسكندري به سرپرستي آقاي مهندس رسولي تشكيل مي‌دادند در بين 22 تيم ثبت نام شده‌ي ليگ نمايشي موفق به حضور در مرحله نهايي شدند. با توجه به شاخصه ربات ارائه شده توسط تيم رباتيك گروه برق، اين موضوع بازتاب رسانه‌اي داشت كه پوشش خبري حضور آموزشكده فني و حرفه اي سما مشهد در اين دوره از مسابقات توسط شبكه سيماي استاني خراسان رضوي از طريق لينك زير قابل مشاهده مي باشد.

ويدئوي پوشش خبري حضور آموزشكده سما مشهد در سيماي استاني خراسان رضوي