چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به منظور ارزيابي فعاليتهاي مرکز رشد دانشگاه فردوسي برنامه بازديدي از اين مرکز توسط مديريت پژوهشي آموزشکده سما به همراه مديران محترم گروه هاي آموزشي و اعضاي شوراي پژوهشي روز سه شنبه مورخ 94/08/12 صورت پذيرفت. در ابتداي بازديد مديريت مراكز رشد دانشگاه، جناب آقاي مهندس موسوي ضمن خوش آمدگي و خير مقدم به معرفي مختصري از مرکز پرداختند. در ادامه بازديدكنندگان بازديدي را از چند شركت مستقر در مركز رشد همچون سولارباد و تجهيزات ابزارآزما انجام دادند. پس از بازديد جلسه اي با حضور جناب آقاي دكتر نصيري مدير سابق مركز كارآفريني دانشگاه و چند تن از مديران عامل شركت هاي مرتبط با تجاري سازي فن آوري تشكيل و فرآيند عضويت در مركز رشد، نحوه ثبت ايده و سرمايه گذاري و مواردي از اين دست تشريح و مسئولان مربوطه آمادگي خود را براي همكاري در جهت تاسيس مركز رشد سما اعلام داشتند. در پايان لازم است تا از زحمات بي شائبه جناب آقاي دكتر نصيري  كه همكاري شايسته اي در اجراي اين بازديد داشتند كمال تشكر و قدرداني را داريم.