پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

((برگزاري سمينارمعرفي تکنولوژي  surface ))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت  هفته پژوهش و با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما با تکنولوژي  surface ، طريقه کارکرد آن در سيستم هاي هوشمند امروزي و قابليتهاي کليدي اين تکنولوژي سمينار يک روزه با سخنراني سرکار خانم حبيبي پور عضو هيأت علمي گروه کامپيوتر در مورخ يکشنبه  22/09/94 در محل کلاس 214 آموزشکده سما برگزار گرديد.

RLGK0638

 

((برگزاري سمينار  آشنايي با آئين نامه هاي ساختماني))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت گراميداشت هفته پژوش  با هدف آشنايي دانشجويان رشته ساختمان آموزشکده سما  با آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل های های تحقیقاتی، محاسباتی و اجرایی مورد نیاز و مرتبطبا موضوع ساختمان ، سمينار يک روزه با سخنراني آقاي مهندس بيگي  عضو هيأت علمي گروه برق در مورخ   يکشنبه  22/09/94 در محل کلاس 214 آموزشکده سما برگزار گرديد.

DSCF2098

 

((برگزاري سمينار  هوش مصنوعي و کاربردهاي آن ))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما در ادامه برگزاري فعاليتهاي  هفته پژوهش و با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما و ایجاد دید کلی در رابطه با کاربرد های هوش مصنوعی و چگونگی به کار گیری این علم در بخش های مختلف صنعت و بهبود نرم افزارهای رایانه ای مرتبط با اين علم و همچنين معرفي حوزه هاي کاربرد ي علوم شناختي  سمينار يک روزه با سخنراني سرکار خانم مهندس معارف دست  عضو هيأت علمي گروه کامپيوتر در مورخ سه شنبه  24/09/94 در محل کلاس 113 آموزشکده سما برگزار گرديد.

 

 

((برگزاري سمينار  آشنايي با گجت هاي هوشمند ))

 

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت گراميداشت هفته پژوهش و با هدف معرفي گجت هاي هوشمند ،قابليت ها ، کاربرد و جايگاه اين تکنولوژي در عصر ديجيتال   سمينار يک روزه با سخنراني جناب آقاي مهندس ابراهيم زاده  عضو هيأت علمي گروه کامپيوتر در مورخ چهار شنبه  25/09/94 در محل کلاس 119 آموزشکده سما برگزار گرديد.

 

image001

 

 

((بازديد دانشجويان گروه برق آموزشکده سما از پست برق دانشجو ))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت  گراميداشت هفته پژوهش و به منظور افزایش دانش علمی و توانایی فنی دانشجویان گروه الکترونيک آموزشکده سما بازديدي از تجهيرات و تأسيسات پست برق دانشجو مورخ چهارشنبه   25/09/94 در برگزار گرديد.

در این بازدید علمی آقای دکتر رئوف شيباني عضو هيأت علمي گروه برق ، به تشریح و توضیح کلیه تجهیزات مورد استفاده در پست پرداخت.

photo 2015-12-17 12-45-49

 

((برگزاري سمينار  حافظ و عشق))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت گراميداشت هفته پژوش  و با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما  با تأثير حافظ بر ادبيات جهان ، آثار ادبي ، بررسي عشق از نظر حافظ و جنبه هاي کاربردي آن در زندگي امروز   سمينار يک روزه با سخنراني آقاي دکتر گلي  عضو هيأت علمي گروه عمومي در مورخ   شنبه  28/09/94 در محل کلاس 20 آموزشکده سما برگزار گرديد.

DSCF2102

 

((برگزاري سمينار  مدرسه ايده ال))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت گراميداشت هفته پژوش  با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما  با رويکرد طراحي محيط هاي يادگيري که منحصر به شکوفايي استعدادها، خلاقيت و نوآوري مي گردد.  سمينار يک روزه با سخنراني خانم مهندس خسروجردي  عضو هيأت علمي گروه معماري در مورخ   شنبه  28/09/94 در محل کلاس 214 آموزشکده سما برگزار گرديد.

DSCF2086

 

((برگزاري سمينار  کاربرد ماشين هاي DC در رباتيک))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما به مناسبت گراميداشت هفته پژوش  با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما  با ساختار ماشين هاي DC ،مزايا و معايب ، انواع اين نوع ماشين ها و همچنين کاربرد آنها در ساخت رباتها با توجه به مزاياي نمونه هاي از آنها  سمينار يک روزه با سخنراني آقاي مهندس حسن زاده  عضو هيأت علمي گروه برق در مورخ   شنبه  28/09/94 در محل کلاس 20 آموزشکده سما برگزار گرديد.

DSCF2074

 

((برگزاري سمينار  سعدي و عشق))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما در ادامه فعاليتهاي  هفته پژوش  و با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما   با ويژگي آثار سعدي ، جهان بيني سعدي در خصوص مقوله عشق و اسرار عاشقي و همچنين ويژگيهاي عشق در آثار سعدي  سمينار يک روزه با سخنراني آقاي دکتر گلي  عضو هيأت علمي گروه عمومي در مورخ   يکشنبه  29/09/94 در محل کلاس 321 آموزشکده سما برگزار گرديد.

IMG 3972

 

((برگزاري سمينار  مولوي و عشق))

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما در ادامه فعاليتهاي  هفته پژوش  و با هدف آشنايي دانشجويان آموزشکده سما   با عوامل جذابيت کلام مولوي در مثنوي ، عشق از ديدگاه مولانا و داستان هاي عاشقانه ،آثار و زندگي نامه مولوي   سمينار يک روزه با سخنراني آقاي دکتر گلي  عضو هيأت علمي گروه عمومي در مورخ   دوشنبه  30/09/94 در محل کلاس 214 آموزشکده سما برگزار گرديد.

DSCF2224