پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

دانشجويان آموزشكده سما از آرامگاه فردوسي و موزههاي تابعه بازديد كردند.

به گزارش مديريت فرهنگي؛ در روز پنجشنبه 94/10/03 مصادف با سالروز تولد فردوسي تعدادي از دانشجويان به همراه جناب آقاي دكتر گلي استاد ادبيات فارسي و آقاي مخيران مدير فرهنگي آموزشكده سما با حضور بر سر مزار اين شاعر و حكيم سخن سراي ديار توس اين روز را پاس داشتند.

در حاشيه اين بازديد دانشجويان با استفاده از توضيحات راهنماي موزه فردوسي از بناي هارونيه نيز بازديد به عمل آوردند.