جمعه, 31 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • اعضا هيات علمي آموزشكده سما واحد مشهد و مركز تحقيقات صنعتي ستاد فرماندهي مرزباني كل كشور روز سه شنبه مورخ 21/2/95 در دفتر مطالعات و تحقيقات اين فرماندهي جلسه مشترك برگزار كردند. اين جلسه در دفتر رياست مركز تحقيقات كاربردي فرماندهي مرزباني ناجا با حضور جانشين ايشان جناب سرگرد خزايي برگزار گرديد و منجر به انعقاد تفاهمنامه همكاري در زمينه هاي علمي و پژوهشي مابين آموزشكده سما و ستاد فرماندهي مرزباني گرديد.


  • با آرزوي توفيقات روز افزون براي تلاشكران عرصه پژوهش

marzbani