پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به گزارش روابط عمومي آموزشکده سما: در راستای سیاست های برون گرایی آموزشکده اولین جلسه بررسی سیاست ها و فعالیت های مشترک بین آموزشکده و اتحادیه خدمات خودرویی برگزار گردید. دراین جلسه که با حضور رئیس آموزشکده ، معاون آموزشی و پژوهشی ، اعضای هیأت علمی گروه مکانیک و جمعی از اعضای اتحادیه خدمات خورویی برگزار شد جناب آقای مهندس علوی ریاست آموزشکده ضمن خوش آمدگویی به معرفی آموزشکده و بیان توانمندیها و امکانات آن پرداختند ، همچنین جناب آقای سپهری رئیس اتحادیه ضمن استقبال از این جلسه به اهمیت ارتباط بین دانشگاه و اتحادیه پرداختند، ایشان تخصص و تجربه را دو ابزار بسیار ارزشمند جهت پیشرفت ذکر کردند.

در ادامه اعضای حاضر در این جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند. اهم فعالیت های مورد نظر در هفت بند تهیه و تقدیم اتحادیه گردید تا در جلسات بعدی در کارگروههای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بازید از امکانات و تجهیزات کارگاهی گروه های برق و مکانیک خودرو پایان بخش این جلسه بود.