پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • به همت مديريت فرهنگي ،دفترمشاوره و با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر اولين جلسه كارگاه آموزشي آسيب هاي استعمال موادمخدر، پيشگيري و درمان در آموزشكده فني سما و با حضور و استقبال جمع کثیری از دانشجويان برگزارگردید.
    به گزارش روابط عمومی آموزشکده سما در اين كارگاه جناب سرگرد عارف كمال به موضوع شناخت موادمخدر پرداختند و در مورد سه گروه اصلي مواد: مواد افيوني، توهم زاها و محرك ها و طبقه بندي آن توضيحات كاملي ارائه نمودند. همچنين ايشان مواد صنعتي جديد و مخاطرات آن را نيز ارائه نمودند.
    لازم به ذكراست جلسه دوم كارگاه دوشنبه آينده دوم اسفندماه ساعت 11:30 با حضور مدرس روانشناس و با موضوع نقش آموزش مهارتهاي زندگي در پيشگيري برگزار خواهدشد.

  •