جمعه, 31 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

  • به همت مدیریت پژوهشی و همکاری گروه ساختمان و در ادامه فعالیتهای هفته پژوهش سمینار طراحی براساس عملکرد با هدف معرفی سطوح عملکرد اجزای سازه ای و غیر سازه ای و کل ساختمان ،انواع روش های تحلیل و همچنین بررسی سیر تاریخی آیین نامه ها به دانشجویان رشته ساختمان در آموزشکده سما برگزار گردید.