پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

در ادامه برگزاری فعالیتهای هفته پژوهش و فناوری و با هدف آشنایی دانشجویان با فرآیند تغییر رویکرد مشاغل در آینده با توجه به پیشرت تکنولوژی در بازار کسب وکار سمینار یک روزه ای برگزار گردید.
جناب آقای مهندس ابراهیم زاده عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر آموزشکده سما در این هم اندیشی در خصوص کاربرد تکنولوژیهای جدید در مشاغل آینده و همچنین عوامل موثر پیشرفت در مشاغل امروزی مواردی را مطرح نمودند.
وی در ادامه با نمایش اسلاید به ارزیابی دیدگاه بزرگان کسب و کار در خصوص مشاغل آینده و معرفی مشاغل موفق در ایران در چند سال اخیر پرداختند.