جمعه, 16 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

با هدف آشنایی با تجهیزات و امکانات سازمان نقشه برداری شمال شرق کشور جمعی از دانشجویان گروه نقشه برداری آموزشکده سما با همراهی دکتر سید محمد هاشمی استاد درس فتوگرامتری درمورخ سه شنبه 98/02/31 از این مرکز بازدید بعمل آوردند.
در ابتدای بازدید مهندس حائری مسئول پردازش سازمان نقشه برداری بازدیدکنندگان را با تجهیزات و نقشه های هوایی موجود در آرشیو آشنا نمودند ، معرفی و آشنایی با سیستم اطلاعات و موقعیت مکانی آخرین قسمت از این بازدید علمی بود.

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۲۱ ۱۴ ۲۴ ۴۵

photo ۲۰۱۹ ۰۵ ۲۱ ۱۴ ۲۴ ۴۵ 2