یکشنبه, 05 بهمن 1399

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به منظور جذب ، سازماندهی و تربیت دانشجویان جهت آماده سازی در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی ، انتخابات از بین واجدین شرایط و با مشارکت حداکثری دانشجویان در مورخ دوشنبه 98/03/13 در محل آموزشکده سما برگزار گردید.
که در خاتمه بعد از شمارش آراء از میان 9 کاندید ، 7 نفر با کسب بیشترین آراء انتخاب که از این میان، 1 نفر بعنوان دبیر کانون، 1 نفر نایب دبیر و سایر برگزیدگان بعنوان اعضای شورا تعیین می گردند.