پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به اطلاع برادران علاقه‌مند به رشته پرتاب دارت ميرساند  امور فوق‌ برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات پرتاب‌دارت بين دانشجويان پسر اين آموزشكده برگزار نمايد. کليه افراديکه مايل به شرکت  در اين مسابقاتميباشند ، مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  در اين مسابقات  شركت  نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي آموزشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3- ثبت نام در سايت آموزشكده سما از طريق سامانه SamaReg.ir

زمان مسابقه :يكشنبه94/09/08 – ساعت 9/30 صبح

مكان مسابقه :  قاسم آباد- بلوار محمديه- نبش محمديه23– ساختمان آموزشكده سما

بدينوسيله به اطلاع خواهران علاقمند به رشته بدمينتون ميرساند تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يك دوره مسابقات بدمينتون بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، گلبهار و آموزشكده سما از سري مسابقات درون واحدي برگزار نمايد. علاقمندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل در اين مسابقات شركت نمايند. قابل ذكر است به كليه شركت كنندگان در اين مسابقات پيراهن ورزشي و نفرات برتر علاوه بر حكم قهرماني، شانس عضويت در تيم دانشگاه جهت مسابقات منطقه اي را به دست خواهند آورد.

شرايط ثبت نام :

1-     ارائه كارت دانشجويي معتبر   

2-     دانشجويان بايستي دانشجوي دانشگاه  آزاد اسلامي واحد مشهد، گلبهار و آموزشكده سما باشند.

3-     تاريخ مسابقه: پنج شنبه 94/9/5 ---- ساعت : 17/30

4-     مكان مسابقه: قاسم آباد – دانشكده فني مهندسي گروه تربيت بدني – سالن شهيد جوانمرد قصاب

5-     تلفن تماس: 36635245

 

                                                                اداره  فوق برنامه تربيت بدني

به اطلاع كليه دانشجويان علاقه مند ميرساند قرار است يك دوره مسابقات طناب كشي بين دانشجويان آموزشكده سما برگزار گردد .علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت ثبت نام به سامانه ثبت نام Samareg.irمراجعه نمايند قابل ذكر است به نفرات برتر شركت كننده در اين مسابقات علاوه بر حكم قهرماني  جوايز نفيسي اهدا خواهد شد .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي آموزشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- هر تيم از  5نفر  با مجموع وزن حداكثر  400كيلو گرم با تخفيف 5 گيلو گرم

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3- محل برگزاري مسابقات : سالن ورزشي جهاد دانشگاهي– قاسم اباد ، بلوار انديشه - انديشه 83

تاريخ برگزاري : پنج شنبه مورخ 94/9/5  ساعت 8/30 صبح

اين دوره از مسابقات در تاريخ 25/08/94 با حضور 20 ورزشكار در محل استخرسازمان آب برگزار گرديد که پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در پايان نتايج به شرح ذيل كسب گرديد :

 

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

نفيسه نصر آبادي

تربيت بدني

اول-25متر سينه

39400213

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

دوم-25متر سينه

39300546

فاطمه ناز پرور

تربيت بدني

سوم-25متر سينه

39400302

فائزه دلير

تربيت بدني

اول-25متر پشت

39400056

نفيسه نصر آبادي

تربيت بدني

دوم-25متر پشت

39400213

سعيده خامه زر

تربيت بدني

سوم-25متر پشت

39400303

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-25متر قورباغه

39300931

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

دوم-25مترقورباغه

39300546

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

سوم-25متر  قورباغه

39301091

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-50 مترسينه

39300931

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

دوم-50 مترسينه

39301091

سحر معيني

معماري

سوم-50 مترسينه

39201514

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان علاقه مندميرساند قرار است مطابق تقويم ورزشي آموزشكده، مسابقات آمادگي جسماني بين دانشجويان آموزشكده سما در طول ترم اول تحصيلي سال جاري برگزار گردد. علاقه مندان مي توانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت شرکت در اين مسابقات در تاريخ تعيين شده به محل مسابقات مراجعه نمايند. قابل ذكر است به نفرات برترشركت كننده دراين مسابقات علاوه بر حكم قهرماني  كارت هديه نقدي اهدا خواهد شد .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي دانشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3- ارائه كارت بيمه ورزشي 94

4-ثبت نام در سايت آموزشكده از طريق سامانه Samareg.ir

*زمان برگزاري : ساعت 9 صبح روز  چهارشنبه   1394/08/27

*مکان مسابقات :  قاسم آباد- بلوار شاهد ، انتهاي شاهد7  سالن شماره 2 مجموعه ورزشي کارگران