پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

همه کلاسها در سالن ورزشی جهاددانشگاهی واقع در اندیشه 83 برگزار میگردد.

علاقمندان جهت ثبت نام به فوق برنامه  تربیت بدنی آموزشكده (خانم محلي) مراجعه نمایند.

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت

مبلغ  با تخفیف

مبلغ

1

بسکتبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

9/30-8

900000 ریال

1400000 ریال

2

بسکتبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

11-9/30

900000 ریال

1400000 ریال

3

والیبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

12/30-11

900000 ریال

1400000 ریال

4

والیبال

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

14-12/30

900000 ریال

1400000 ریال

5

ایروبیک

شنبه-دوشنبه- چهار شنبه

17/30-16

250000 ریال

300000 ریال

6

پیلاتس

یکشنبه –سه شنبه – پنجشنبه

9/45-8/30

350000 ریال

400000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

اين دوره از مسابقات در تاريخ 26/01/94 با حضور 20 ورزشكار در محل استخرسازمان آب و منطقه برگزار گرديد که پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در پايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

*نفرات برتر مسابقه شنا :

 

نام ونام خانوادگي

 

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50متر سينه

39101678

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50متر سينه

39101681

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

سوم-50متر سينه

39301091

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50متر پشت

39101678

زينب شباني

تربيت بدني

دوم-50متر پشت

39300479

فاطمه صادقي

تربيت بدني

سوم-50متر پشت

39300549

زهرا جلاير

تربيت بدني

اول-50 متر قورباغه

39101681

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

دوم-50 مترقورباغه

39300193

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

سوم-50 متر  قورباغه

39101505

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50 مترپروانه

39101678

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50 مترپروانه

39101681

سارا برادران

تربيت بدني

سوم-50 متر پروانه

39101505

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-25متر سينه

39300193

سارا برادران

تربيت بدني

دوم-25متر سينه

39101505

زينب شباني

تربيت بدني

سوم-25متر سينه

39300479

اين دوره از مسابقات در تاريخ 02/02/94 با حضور 18 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي  به صورت دو حذفي برگزارگرديدکه پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده درپايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

شماره دانشجويي

   عنوان کسب شده

1

مهسا مقدسي

39200728

مقام اول

2

طيبه نور محمدزاده

39200063

مقام دوم

3

مهلا خاني

39200543

مقام سوم

اين دوره از مسابقات در تاريخ 30/01/94 با حضور 70 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزارگرديدو در پايان اين دوره از مسابقات نتايج ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

شراره ملک

تربيت بدني

مقام اول

39300548

2

دلارام خوشدل

تربيت بدني

مقام دوم

39300835

3

عسل کيات تاش

تربيت بدني

مقام سوم

39300518

اين دوره از مسابقات به مناسبت اعياد رجبيه در تاريخ 02/02/1392 با حضور 65 ورزشكار در محل سالن ورزشي آب و منطقه برگزار گرديدکه در پايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

   عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

الهه سيفي

تربيت بدني

اول

39300545

2

ساناز ميرزاجامي

تربيت بدني

دوم

39300837

3

مهر ناز موسوي

تربيت بدني

سوم

39300243

اين دوره از مسابقات به مناسبت بزرگداشت هفته معلم  در تاريخ 16/02/94 با حضور 40 ورزشكاردر قالب 8 تيم در محل سالن ورزشي سازمان آب ومنطقه برگزارگرديدکه در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد.

 

تيم تربيت بدني    ( مقام اول)

تيم پديده   ( مقام دوم)

تيم قهرمان     ( مقام سوم )

 

نام ونام خانوادگي

شماره  دانشجويي

عنوان کسب شده

منا حسين پور

39301217

اول

ناديا يعقوبي

39301091

اول

فاطمه کوهکن

39301145

اول

فهيمه مژگانلو

39301127

اول

محدثه کربلايي

39301454

اول

زهرا فيروزي

39301068

دوم

زهرا قرباني

39301450

دوم

سوده صفا زاده

39301305

دوم

واعظي

39201194

دوم

کيميادولابي

39301120

دوم

مريم رشيدي

39200695

سوم

فاطمه صبوحي

39301070

سوم

ندا رضايي

39201347

سوم

فريبا بياتي

39201113

سوم