پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اين دوره از مسابقات در تاريخ 30/01/94 با حضور 70 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزارگرديدو در پايان اين دوره از مسابقات نتايج ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

شراره ملک

تربيت بدني

مقام اول

39300548

2

دلارام خوشدل

تربيت بدني

مقام دوم

39300835

3

عسل کيات تاش

تربيت بدني

مقام سوم

39300518

اين دوره از مسابقات به مناسبت اعياد رجبيه در تاريخ 02/02/1392 با حضور 65 ورزشكار در محل سالن ورزشي آب و منطقه برگزار گرديدکه در پايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

   عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

الهه سيفي

تربيت بدني

اول

39300545

2

ساناز ميرزاجامي

تربيت بدني

دوم

39300837

3

مهر ناز موسوي

تربيت بدني

سوم

39300243

اين دوره از مسابقات به مناسبت بزرگداشت هفته معلم  در تاريخ 16/02/94 با حضور 40 ورزشكاردر قالب 8 تيم در محل سالن ورزشي سازمان آب ومنطقه برگزارگرديدکه در نهايت نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد.

 

تيم تربيت بدني    ( مقام اول)

تيم پديده   ( مقام دوم)

تيم قهرمان     ( مقام سوم )

 

نام ونام خانوادگي

شماره  دانشجويي

عنوان کسب شده

منا حسين پور

39301217

اول

ناديا يعقوبي

39301091

اول

فاطمه کوهکن

39301145

اول

فهيمه مژگانلو

39301127

اول

محدثه کربلايي

39301454

اول

زهرا فيروزي

39301068

دوم

زهرا قرباني

39301450

دوم

سوده صفا زاده

39301305

دوم

واعظي

39201194

دوم

کيميادولابي

39301120

دوم

مريم رشيدي

39200695

سوم

فاطمه صبوحي

39301070

سوم

ندا رضايي

39201347

سوم

فريبا بياتي

39201113

سوم

همزمان با شهادت آيت الله مرتضي مطهري و به مناسبت بزرگداشت روز معلم يک دوره مسابقات دو وميداني  بين دانشجويان آموزشکده سما مشهد در محل پيست دو وميداني مجموعه ورزشي آب منطقه خراسان رضوي  در تاريخ 17/02/1394 با حضور 39 ورزشكار برگزار گرديد. در پايان اين بازيها پس از انجام رقابت هاي فشرده بين دانشجويان آموزشکده سما مشهد نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

اسامي نفرات برتر مسابقات دو وميداني آموزشكده سما مشهد

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

سجاد ذوالفقاري جامي

تربيت بدني

اول- 200 متر

39301230

2

علي فضايلي

تربيت بدني

دوم- 200 متر

39300184

3

سعيد مجرب نائي

تربيت بدني

سوم- 200 متر

39300824

1

مصطفي حسين پور خرازي

تربيت بدني

اول- 400 متر

39301463

2

جواد محمدي بزنج

تربيت بدني

دوم- 400 متر

39301439

3

مرتضي برزنوني

تربيت بدني

سوم- 400 متر

39300660

1

مجتبي باقرزاده خراساني

تربيت بدني

اول- 800 متر

39301098

2

بنيامين رمضاني مقدم

تربيت بدني

دوم- 800 متر

39301078

3

مجيد خازن چين

تربيت بدني

سوم- 800 متر

39301323

1

سعيد مجرب نائي

تربيت بدني

اول- پرش طول

39300824

2

سجاد عرب

تربيت بدني

دوم- پرش طول

39300295

3

سجاد بلوچ باقري

تربيت بدني

سوم- پرش طول

39300327

1

سجاد بلوچ باقري

تربيت بدني

اول- پرتاب وزنه

39300327

2

رضا حسين زاده

تربيت بدني

دوم- پرتاب وزنه

39301243

3

هادي پورشيره

تربيت بدني

سوم- پرتاب وزنه

39301272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domeydani1

domeydani2

domeydani3

domeydani4

 

به مناسبت ميلاد باسعادت ائمه اطهار حضرت علي (ع) و امام محمدتقي(ع) يكدوره مسابقات طناب کشي در تاريخ 03/02/94 بين دانشجويان آموزشكده سما مشهد در محل سالن كارگران شماره 2 برگزار گرديد . در اين بازيها 11 تيم حضور داشتند كه بصورت دوره اي با هم به رقابت پرداختند ودر پايان پس از برگزاري رقابت فشرده بين تيمهاي شركت كننده  نتايج ذيل بدست آمد.

تيم طوفان ( مقام اول) –  تيم ادبيات( مقام دوم) – تيم شاد ( مقام سوم )

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

حسين بهدگاني

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39200069

2

محمد پاسبان

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39102005

3

مصطفي توحيدي

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39200404

4

مهدي شيركول

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39200327

5

سعيد رضايي فر

تربيت بدني

اول- طناب کشي

39101082

1

يوسف صادقي نيا

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39101663

2

پيام ايرجي

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39101456

3

حسام حيدريان

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39101246

4

رامين رجبي

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39101812

5

عليرضا دلاور

تربيت بدني

دوم- طناب کشي

39200879

1

مصطفب باقري نسب

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39301293

2

محمد چهره نگار

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39301365

3

فرزاد زنگنه

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39301288

4

جواد قلعه نويي

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39301277

5

وحيد فرشيد فر

نقشه برداري

سوم- طناب کشي

39301289