پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته دو وميداني ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات دو وميداني بين دانشجويان اين آموزشكده برگزار نماييد. کليه افرادي که مايل به شرکت  در اين مسابقات مي‌باشند، مي توانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل  دراين مسابقات شركت نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي دانشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3-ارائه کارت بيمه ورزشي 94

4- برگزاري مسابقات در مواد 200،400، 800متر و پرش سه گام ، پرتاب وزنه و پرش طول

*زمان مسابقه : پنجشنبه  17/02/94 –  ساعت 9 صبح

*مكان مسابقه : رضاشهر- بلوار رضوي 32- زمين چمن مجموعه آب منطقه خراسان رضوي

امور فوق برنامه تربيت بدني سما

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته تنيس روي ميز ميرساند قرار است يك دوره مسابقات تنيس روي ميز بين كاركنان و اعضاي هيات علمي آموزشكده سما در طول ترم تحصيلي جاري برگزار گردد .علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت شرکت در اين مسابقات به محل برگزاري مسابقات در تاريخ تعيين شده مراجعه نمايند قابل ذكر است به نفرات برترشركت كننده دراين مسابقات علاوه بر حكم قهرماني  جوايز نفيسي اهدا خواهد شد .

شرايط ثبت نام:   

1-               ارائه كارت پرسنلي

2-               ارائه يك قطعه عكس پشت نويسي شده

3-               زمان برگزاري مسابقه :   دوشنبه  07/02/94 - ساعت 30/17عصر          

4-               مکان مسابقات : قاسم آباد – سالن تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

                                                                                                                                                     امور فوق برنامه تربيت بدني سما

 

 

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته پرتاب دارت ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات پرتاب دارت بين كاركنان و اعضاي هيات علمي اين آموزشكده برگزار نماييد.کليه افرادي که مايل به شرکت  در اين مسابقات  مي باشند ، مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  دراين مسابقات  شركت  نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1- ارائه كارت پرسنلي

2-ارائه يك قطعه عكس پشت نويسي شده

زمان مسابقه : يك شنبه  06/02/94 – ساعت 10 صبح  

مكان مسابقه :  قاسم آباد- آموزشكده فني و حرفه اي سما برادران              

                                                                                                                                                     امور فوق برنامه تربيت بدني سما

 

 

به اطلاع برادارن علاقه مند به رشته واليبال ميرساند قرار است يك دوره مسابقات واليبال (ليگ قدس ) بين دانشجويان برادر آموزشكده سما در طول سال تحصيلي جاري برگزار گردد . علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت ثبت نام به دفتر امور فوق برنامه تربيت بدني سما مراجعه نمايند قابل ذكر است به تيم هاي  برترشركت كننده  در اين مسابقات علاوه بر حكم قهرماني  جوايز نفيسي اهدا خواهد شد . ضمنا نفرات برتر تحت عنوان تيم واليبال آموزشکده سما مشهد به مسابقات منطقه9 اعزام خواهند شد.

شرايط ثبت نام:   

1-               ارائه كارت دانشجويي معتبر

2-               ارائه كارت بيمه ورزشي معتبرسال 94

3-               تکميل فرم شرکت در مسابقات + ارائه يك قطعه عكس پشت نويسي شده

4-               تعداد نفرات هرتيم 8 نفر ( 7 نفر از يك رشته تحصيلي + 1 نفر يار كمكي از هرگروه )

5-               مكان مسابقات  :  قاسم آباد – بلوار شاهد – شاهد 7 - سالن ورزشي کارگران شماره 2

6-               مهلت ثبت نام حداكثر تا تاريخ 03/02/94 و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

***مکان ثبت نام : قاسم آباد – بلوار اديب واحد فوق برنامه تربيت بدني آموزشکده سما *** 

                                                                                                                                                      امور فوق برنامه تربيت بدني سما

 

 

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته شنا ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات شنا  بين دانشجويان برادر اين آموزشكده برگزار نماييد. افراديکه با اين رشته ورزشي آشنايي کامل دارند ( حداقل  شنا کردن در 3 ماده کرال سينه ، کرال پشت و قورباغه ، 25*4مترآزاد) ، مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  دراين مسابقات  شركت  نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي آموزشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3-ارائه کارت بيمه ورزشي 94

4- برگزاري مسابقات در مواد  50و25 مترکرال سينه ،کرال پشت و قورباغه و 25*4 مترآزاد

زمان مسابقه :  پنجشنبه  10/02/94 – ساعت 8 صبح  

مكان مسابقه :  رضاشهر- بلواررضوي 32 - استخر آب منطقه خراسان

                                                                                                                                                      امور فوق برنامه تربيت بدني سما

 

 

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته طناب کشي ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات طناب کشي بين دانشجويان برادر اين آموزشكده برگزار نماييد.کليه افرادي که مايل به شرکت  در اين مسابقات  مي باشند ، مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  دراين مسابقات  شركت  نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي آموزشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3-هرتيم متشکل از 5 نفر- حداکثر با وزن کل 370 کيلوگرم

زمان مسابقه : چهارشنبه 02/02/94 – ساعت 9 صبح  

مكان مسابقه :  قاسم آباد- بلوار شاهد- شاهد7 – مجموعه کارگران شماره 2  

                                                                                                                                                      امور فوق برنامه تربيت بدني سما