سه شنبه, 30 دی 1399

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اين دوره از مسابقات در تاريخ 26/01/94 با حضور 20 ورزشكار در محل استخرسازمان آب و منطقه برگزار گرديد که پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در پايان نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

 

*نفرات برتر مسابقه شنا :

 

نام ونام خانوادگي

 

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50متر سينه

39101678

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50متر سينه

39101681

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

سوم-50متر سينه

39301091

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50متر پشت

39101678

زينب شباني

تربيت بدني

دوم-50متر پشت

39300479

فاطمه صادقي

تربيت بدني

سوم-50متر پشت

39300549

زهرا جلاير

تربيت بدني

اول-50 متر قورباغه

39101681

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

دوم-50 مترقورباغه

39300193

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

سوم-50 متر  قورباغه

39101505

آرامدخت محمد حسني

تربيت بدني

اول-50 مترپروانه

39101678

زهرا جلاير

تربيت بدني

دوم-50 مترپروانه

39101681

سارا برادران

تربيت بدني

سوم-50 متر پروانه

39101505

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-25متر سينه

39300193

سارا برادران

تربيت بدني

دوم-25متر سينه

39101505

زينب شباني

تربيت بدني

سوم-25متر سينه

39300479