سه شنبه, 30 دی 1399

amoozeshyar

AMOOZESHYAR STU

AMOOZESHYAR asatid

AMOOZESHYAR personel

ertebat riasat habibi

vaght moshavere

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اين دوره از مسابقات در تاريخ 25/08/94 با حضور 20 ورزشكار در محل استخرسازمان آب برگزار گرديد که پس از انجام رقابتهاي فشرده بين دانشجويان اين آموزشکده در پايان نتايج به شرح ذيل كسب گرديد :

 

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره شناسايي

نفيسه نصر آبادي

تربيت بدني

اول-25متر سينه

39400213

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

دوم-25متر سينه

39300546

فاطمه ناز پرور

تربيت بدني

سوم-25متر سينه

39400302

فائزه دلير

تربيت بدني

اول-25متر پشت

39400056

نفيسه نصر آبادي

تربيت بدني

دوم-25متر پشت

39400213

سعيده خامه زر

تربيت بدني

سوم-25متر پشت

39400303

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-25متر قورباغه

39300931

پريسا تقي زاده

تربيت بدني

دوم-25مترقورباغه

39300546

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

سوم-25متر  قورباغه

39301091

فرزانه سياوشي

تربيت بدني

اول-50 مترسينه

39300931

ناديا يعقوبي

تربيت بدني

دوم-50 مترسينه

39301091

سحر معيني

معماري

سوم-50 مترسينه

39201514