چهارشنبه, 26 تیر 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

اين دوره از مسابقات در تاريخ 5/09/94 با حضور 40 ورزشكاردر قالب 8 تيم در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزارگرديدکه در پايان نتايج به شرح ذيل كسب گرديد .

تيم ديبا (مقام اول)

تيم شكوفه (مقام دوم)

تيم پاور (مقام سوم)

نام ونام خانوادگي

شماره  دانشجويي

عنوان کسب شده

زكيه ديبا

39301492

اول

طاهره واعظي

39301503

اول

سمانه زارع

39100228

اول

مهديه حسيني پور

39300800

اول

فهيمه نوراني

39301301

اول

شكوفه عامل نجاتي

39400703

دوم

غزاله فدايي وطن

39400689

دوم

نيلوفر كرمي

39400627

دوم

فاطمه نظري

39300128

دوم

فاطمه گچ كار

39400081

دوم

سميرا قرباني ميلاني

39400147

سوم

اسماءخداوردي

39400361

سوم

دينا احيايي

39400413

سوم

سميرا حسين زاده

39400372

سوم

فائزه حسين زاده

39400134

سوم