پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

مسابقه آمادگي جسماني :

        اين دوره از مسابقات در تاريخ 94/10/03  با حضور بيش از40 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي برگزارگرديد. نتايج نهايي به شرح ذيل كسب گرديد :

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

ساناز ميرزا جامي

تربيت بدني

مقام اول

39300837

2

فائزه زماني

تربيت بدني

مقام دوم

39400323

3

فاطمه محمدي

تربيت بدني

مقام سوم

39400745

 

 

 

 

 

 

 

مسابقه پرتاب دارت

        اين دوره از مسابقات  که در تاريخ 94/10/03 با حضور 35 ورزشكار در محل سالن ورزشي جهاددانشگاهي و برگزارگرديدکه در پايان  نتايج به شرح ذيل كسب گرديد :

 

R

نام ونام خانوادگي

رشته تحصيلي

عنوان کسب شده

شماره  شناسايي

1

نفيسه اسعدي

تربيت بدني

مقام اول

39300436

2

فاطمه محمدي

تربيت بدني

مقام دوم

39400745

3

نيلوفر كرمي

تربيت بدني

مقام سوم

39400627