پنج شنبه, 30 خرداد 1398


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم رشته تربيت بدني ميرسانــــد، تربيت بدني دانشگاه درنظـــر دارد يك دوره كلاس مربيگري درجه 3 در رشته  واليبال برگزار نمايد. علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت ثبت نام به دفتر اداره فوق برنامه تربيت بدني مراجعه نمايند.

شروع كلاس ها : متعاقبا" اعلام مي شود.

تلفن تماس: 36635245

شرايط ثبت نام:

  1. ارائه 2 قطعه عكس پشت نويسي شده با زمينه روشن
  2. ارائه يك برگ فتوكپي شناسنامه
  3. ارائه  يك برگ فتوكپي كارت دا نشجويي 
  4. ارائه كپي كارت ملي  
  5.  پرداخت مبلغ 1/100/000 ريال شهريه براي كلاس به صورت علي الحساب به حساب شماره 0315535445003 به نام ابراهيم اميني .
  6. با توجه به محدويت نفرات ، اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند.
  7. قبل از واريز هزينه در مورد ظرفيت كلاس اطمينان حاصل نماييد.
  8. زمان برگزاري كلاس 94/11/6 لغايت 94/11/12
  9. درصورتي كه تعداد نفرات از حد نصاب كمتر باشد شهريه كلاس افزايش مي يابد

اداره  فوق برنامه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد