جمعه, 16 خرداد 1399


telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

معرفى آموزشكده فنى و حرفه اى سما مشهد

 

علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت ثبت نام به آقاي اردكاني (گروه تربيت بدني) مراجعه نمايند.

شماره تماس: 09150776072

 

* اطلاعيه مسابقات واليبال

به اطلاع برادارن علاقه مند به رشته واليبال ميرساند قرار است يك دوره مسابقات واليبال بين دانشجويان آموزشكده سما در ترم تحصيلي جاري برگزار گردد .علاقه مندان ميتوانند با در نظر گرفتن شرايط ذيل جهت ثبت نام به آقاي اردكاني (گروه تربيت بدني) مراجعه نمايند قابل ذكر است به تيم هاي  برتر شركت كننده در اين مسابقات علاوه بر حكم قهرماني کارت هديه اهدا خواهد شد . ضمنا نفرات برتر تحت عنوان تيم واليبال آموزشکده سما مشهد به مسابقات منطقه 9 اعزام خواهند شد.

شرايط ثبت نام:   

1-ارائه كارت دانشجويي معتبر

2- ارائه كارت بيمه ورزشي معتبر سال1395

3- تکميل فرم شرکت در مسابقات +ارائه يك قطعه عكس پشت نويسي شده

4- تعداد نفرات هرتيم 7 نفر ( 5 نفر از يك رشته تحصيلي +2 نفر يار كمكي از هرگروه )

مكان مسابقات  :  قاسم آباد – بلوار شاهد – شاهد 7 - سالن ورزشي کارگران شماره 2

مهلت ثبت نام حداكثر تا تاريخ 30/01/95  بوده و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

* اطلاعيه مسابقات طناب كشي

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته طناب كشي ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات طناب کشي بين دانشجويان اين آموزشكده برگزار نماييد. کليه افرادي که مايل به شرکت  در اين مسابقات  مي باشند ، مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  اقدام به ثبت نام نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي آموزشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3- هرتيم متشکل از 5 نفر- حداکثر با وزن کل 370 کيلوگرم

زمان مسابقه :دوشنبه 06/02/95 – ساعت 9 صبح

مكان مسابقه :  قاسم آباد- بلوار شاهد- شاهد7 – مجموعه کارگران شماره 2

* اطلاعيه مسابقات دو وميداني

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته دو وميداني ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يكدوره مسابقات دو وميداني بين دانشجويان اين آموزشكده برگزار نماييد.کليه افراديکه مايل به شرکت  در اين مسابقات مي باشند،  مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  دراين مسابقات  شركت  نمايند .

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي دانشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3-ارائه کارت بيمه ورزشي 1395

4- برگزاري مسابقات در مواد 200،400،800 متر و پرش سه گام ، پرتاب وزنه و پرش طول

*زمان مسابقه :يکشنبه05/02/95– ساعت 9صبح

*مكان مسابقه : رضاشهر-بلوار رضوي 32- زمين چمن مجموعه آب منطقه خراسان رضوي

* اطلاعيه مسابقات شنا

به اطلاع برادران علاقه مند به رشته شنا ميرساند  امور فوق  برنامه تربيت بدني  سما  در نظر دارد يك دوره مسابقات شنا  بين دانشجويان اين آموزشكده برگزار نماييد. افراديکه با اين رشته ورزشي آشنايي کامل دارند ( حداقل  شنا کردن در 3 ماده کرال سينه ، کرال پشت و قورباغه)، مي توانند  با در نظر گرفتن  شرايط ذيل  دراين مسابقات  شركت  نمايند . 

*شرايط شركت در مسابقات :

1-شركت كنندگان بايستي دريكي از رشته هاي تحصيلي آموزشكده سما مشغول به تحصيل باشند .

2- ارائه كارت دانشجويي معتبر

3-ارائه کارت بيمه ورزشي 1395

4- برگزاري مسابقات در مواد   50و 25 مترکرال سينه ،کرال پشت و قورباغه و 25*4مترآزاد

زمان مسابقه :  يکشنبه12/02/95– ساعت 8 صبح

مكان مسابقه :  رضاشهر- بلواررضوي32- استخر آب منطقه خراسان